RU|UA|EN

Обстеження

     Одне з головних достоїнств підприємства "Вагінтур" - потужний виробничий потенціал і висококваліфікований персонал. Ми цінуємо й не забуваємо наш досвід, придбаний завдяки діяльності по створенню практично всього покриття мобільного зв’язку.
     Персонал ПП "Вагінтур" завжди бачив своє завдання в поліпшенні якості надаваних послуг, підвищенні конкурентноздатності металевих конструкцій, удосконалюванні технології будівельно-монтажних робіт, підвищенні загальної культури виробництва, дотриманні термінів виконуваних робіт.
     Для підвищення якості робіт постійно освоюються нові технології по проектуванню, виготовленню й монтажу конструкцій, що відповідають сучасним вимогам будівництва. Була розроблена й впроваджена Система менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001 - 2001. Нашій компанії урочисто вручили Сертифікати фахівця з неруйнівного контролю №14299, №14300, №14301.
Згідно з виданими сертифікатами, до переліку виробничих секторів належать:

Група I
1. Литво.
2. Поковки, прокат, листи.
3. Зварювання і наплавлення.
4. Труби.
5. Металовироби і напівфабрикати.
Група II
1. Металообробка і металовиробництво.
2. Теплоенергетика.
3. Промислова енергетика.
4. Атомна енергетика.
5. Трубопроводи.
6. Хімія і нафтохімія.
7. Бурове устаткування.
8. Вантажопідіймальні механізми.
9. Металоконструкції і будівельні конструкції.
10. Залізничний транспорт.
11. Суднобудування.
12. Авіація і космонавтика (сертифікація тільки згідно правил НПАОП 0.00-1.27-97

На підприємстві також розташована акредитована лабораторія, яка може проводити дослідження з:
- міцності бетону;
- d арматури;
- товщина захисного шару;
- прогин плит;
- міцність цегли тощо.

Техніка безпеки
Основним керуючим і методичним документом по охороні праці в ПП "Вагінтур" є «Система керування охороною праці».
Керівництво охороною праці безпосередньо здійснює головний інженер ПП "Вагінтур".
Робота з охорони праці здійснюється відповідно до короткострокових і довгострокових планів і зміни витрат на виконання заходів щодо охорони праці.
Щорічно вживаються заходи щодо поліпшення умов праці монтажників. Вони забезпечуються новітніми засобами індивідуального й колективного захисту.
Проводяться заходи щодо підвищення рівня захисту по техніці безпеки, виробничій санітарії й пожежній безпеці.

Проектування

1. Об'єкти промислового призначення;
2. Житлові та громадські будівлі;
3. Об’єкти мобільного зв’язку.
4. Інженерні споруди (щогли, опори).
5. Розробка та конструювання металоконструкцій ( щогли, контейнери, вежі вільностоячі).

Стадії проектування:
1. Передпроектна стадія:
- початково-дозвільна документація, включаючи містобудівельне обґрунтування;
- інженерно-геологічне дослідження;
- обстеження будівель і споруд;
- розрахунок навантажень щодо: опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання і зв'язку;
- отримання технічних умов на водопостачання і каналізацію, електропостачання, опалювання та ін.
2. Проектна пропозиція:
- розробка і узгодження архітектурно-планувального завдання;
- розробка архітектурно-містобудівного об’ємно-планувального рішення;
- загальна пояснювальна записка;
- генеральний план;
- технологічний розділ;
- архітектурно-будівельний розділ;
- конструктивні рішення;
- опалення, вентиляція, кондиціонування;
- водопровід і каналізація;
- електротехнічний розділ;
- енергозбереження;
- проект організації будівництва;
- охорона навколишнього середовища;
- заходи щодо пожежної безпеки;
- зовнішні інженерні мережі.
3. Робочий проект:
На цій стадії розробляється проектна документація по всіх розділах проекту в об’ємі необхідному для виробництва будівельно-монтажних робіт. По всіх розділах готуються робочі креслення, необхідні специфікації. Розробляються деталізовані вузли, тобто все, що знадобиться майбутньому підряднику для будівництва і здачі об’єкта в експлуатацію.

Розділи та стадії «Робочого проекту»:
- загальна пояснювальна записка;
- технологічний розділ;
- архітектурно-бідівельні рішення;
- залізобетонні конструкції;
- металеві конструкції;
- опалювання, вентиляція і кондиціонування;
- водопостачання і каналізація;
- силове електроустаткування;
- внутрішнє електроустаткування;
- автоматизація;
- пожежогасіння;
- телефонізація, охоронна і пожежна сигналізації, комп’ютерні мережі;
- зовнішні інженерні мережі.

Погодження проектної документації.
Авторський нагляд за будівництвом.

Програмне забезпечення для проектування:
1. ПК Ліра 9.4.
Програмний комплекс для автоматизованого проектування конструкцій різноманітного призначення.
2. AutoCAD 2000. AutoCAD 2008
Система автоматизованого проектування, графічний редактор.
3. Зодчий 6.0
Інформаційно-довідкові системи. Нормативно-правове забезпечення діяльності проектних і будівельних організацій.